Szkolenia i kursy
dla księgowych z Ukrainy

Prowadząc działalność szkoleniową dla biznesu w zakresie szeroko pojętej rachunkowości i podatków, oferuję szkolenia przygotowujące uchodźców z Ukrainy do pracy w zawodzie księgowego/księgowej na potrzeby rynku pracy w Polsce.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi rachunkowej przychodów i kosztów.
Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które zamierzają samodzielnie prowadzić księgową ewidencję przychodów i wydatków.

Oferuję kurs:

Podatkowa Książka przychodów i rozchodów od podstaw dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy – 70 godzin wykładowych.

W ramach kursu obsługa programu finansowo-księgowego – Rachmistrz– dla obywateli Ukrainy.

Przedmiotowe szkolenia planujemy rozpocząć po skompletowaniu grupy.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o szerokie rozpropagowanie oferty dedykowanej Uchodźcom, osobom zainteresowanym podjęciem pracy w naszym kraju.

Kontakt

Napisz do mnie

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania

    Właścicielka Biura Dobra Księgowa. Od 2005 roku tworzy warunki do bezpiecznego prosperowania i stabilnego rozwoju małych i średnich firm.
    Skupia się na przewodzeniu, odpowiedzialności, zapewnieniu porządku i ładu w podejmowanych działaniach biznesowych.